onsdag den 27. april 2011

Det Moderne Gennembrud

Georg Morris Cohen Brandes (4. februar, 1842 - 19. februar, 1927)

Tiden fra 1870 – 1890 kalder man ”Det Moderne Gennembrud”. Georg Brandes var en dansk kritiker og litteraturforsker, som havde stor indflydelse på den skandinaviske litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Han regnes for teoretikeren bag ”Det Moderne Gennembrud”. Da han var omkring 30 år gammel forklarede Georg Brandes principperne for en ny realisme og naturalisme, hvor han kritiserede den danske skrivemåde og fantasi i litteratur. Ifølge Georg Brandes bør litteratur formidle "frihedens store tanker og menneskehedens fremskridt." Georg Brandes fjerner sig fra kristendommen og sætter naturvidenskab i stedet. Han mener at man ikke længere skal tro, men at man skal vide og at man skal leve livet som det er. Mange forfattere delte hans litterære meninger. Georg Brandes anses generelt for at have inspireret den modernistiske intellektuelle bevægelse i mellemkrigstiden kendt som kulturradikalisme.
I det moderne gennembrud tager man en masse samfundsproblemer op til debat som f.eks. ægteskabet, forholdet mellem de to køn, religionen, ejendommen og samfundsforholdene. Det er kort sagt problemer om køn, kirke og klasse. Omkring år 1870 er der tre grupper der rykker sig frem og gør sig gældende: bønderne, arbejderne og kvinderne.

Processen mod demokratiet

Monarkiet blev som styreform debatteret og kritiseret, grundet at Christian IX støttede de konservative kræfter i samfundet.
Kongens magt begrænses i 1848 pga. grundloven da den går fra enevælde til repræsentativt folkestyre.
Den politiske sammensætning af Landstinget består primært af godsejere, veluddannede og velhavende borgere og tilhørte Højre, i modsætning til Folketinget som primært består af bønder der tilhørte partiet Venstre.
I 1884 fik Socialdemokratiet to repræsentanter i Folketinget, men den politiske kamp om magten var primært mellem Højre og Venstre.
Kongen udvalgte konseilspræsidenter fra Højre, da det gavnede ham selv. Han gjorde det endda selvom Venstre havde et flertal siden 1872 i Folketinget.
Først i 1901 kom en lov, der gik ud på, at dem der havde et politisk flertal i Folketinget blev valgt.

J.B.S. Estrup (1825-1913) blev i 1875 udnævnt til konseilspræsident af Christian IX, fordi så vidste kongen, at landet ville blive styret som han ville have det.
Selvom loven sagde, at en lov skulle have et flertal, for at blive vedtaget, var der faktisk en anden lov, der gjorde at kongen kunne ”i særdeles påtrængende tilfælde” udstede midlertidige love, hvilket også er kaldt provisoriske love.

Mange folk blev holdt uden for magten. Kritikerne ville have at både samfundet og kulturen skulle moderniseres. Georg Brandes var en af disse kritikere, der kritiserede litteraturen. Han mente, den skulle moderniseres.
Generelt om kunsten i det moderne gennembrud

Nogle kunstnere tog fat i det heroiske og romantiske, og omskrev det til et mere realistisk billedsprog.
Kunstnerne tog udgangspunkt i forskellige ting dengang.
Fx Philipsen koncentrerede sig om selve maleriets formsprog, så det bedre kunne svare til vores ændrede opfattelse af virkeligheden.
I den tid blev der diskuteret om hvad man skulle male og diskussionen omhandlede mest fattige mennesker, livsvilkår, politisk og sociale situationer.
Den gang skulle kunstnere bringe os de nye nyheder i byen, eller bringe os virkeligheden ud fra deres malerier.
Derfor er det moderne gennembrud vigtigt for den danske kunsthistorie.
Efter alle de diskussioner blev der åbnet et alternativ kunstakademi forholdsvis til de konservative uddannelser.
I 1880’erne åbnede de frie skoler hvor kunstnerne underviste eller kom igennem en uddannelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar